Mathjälpen i Sverige

600 g Nöt högrev (fett bortskuret)