Mathjälpen i Sverige

5 st - gul/gula Lök - små steklökar